Friday, 11 May 2012

En Pundai Thaan Chitthappakku Maddum Thaan 1

Muthalil En Thuppaddaavai Veriyodu Uruvi Visiri Erinji En Mulaikal Rendaiyum Kasakki Thuniyodu Vaayaala Sappi Sudithaar Daapsa Kaladdi En Braa Ukkai Kaladdi Braavai Thalartthiyathum En Rendu Moolaiyum Spring Kaddiya Paal Maathiri Thullalodu Veliyee Vanthathu Thaan Thaamatham Vityaa Vaayil Onnutthaiyum Kaiyaala Onnutthaiyum Sappiyum Kasakkiyum Enna Sorkatthukku Kooddiddup Ponaa . Naan Kannaa Moodiya Nilaiyileeyee Vityaavin Kalasattha Amukki Ava T Sardda Kaladdi Braa Podaatha Ava Mulaiya Kasakki Ava Midiya Avutthu Jattiya Kaladdi Va Koothila Virala Viddu Paruppa Nimaddiyathum "adi Theevadiyaa Mundaiyee Virala Edutthuddu Un Naakka Ulla Ududi"nnu Katthinaa. Chee.. Naayee Ennaiyee Theevadiyaannu Thiddara"? Nnu Naan Kopamaaka Keeddathum " Naan Munnaadiyee Solliddeen Asingamaa Peesinaathaan X Veri Athikamaakunu, Koothiya Moodinu Nakkudinnu " Enakku Aardar Poddaa. Naanum Pathil Peesaamal Ava Kaalukku Kila Muddip Poddu Ava Koothiya Virallaala Thiranthu Paarkka Athu Ros Kalarla Summaa Arumaiyaa Minniyathu. Naakka Needdi Methuvaa Ava Koothiya Nakka Aarampichathum " Adiyee Nallaa Veekamaa Nakkudinnu" Solli En Thala Mudiya Kotthaa Puduchi Ava Koothila En Moonjiya Vachu Theeychee Kaala Nalla Viruchi En Vaayila Ava Pundaiya Vachu Aluttha Enakku Moochu Muddiyathu. ” Vityaa NaaraaKoothi Mundaiyee, Nallaa Viridunu ‘ Solli Ava Rendu Thodaiyaiyum Rendu Kaiyaala Puduchikinu Naakka Ava Pundaila Vuddu Thulaavu.thulaavunu Thulaavineen. Appa Thaan Antha Theevudiyaa Adanginaa. Enna Kaddula Padukka Vachi En Koothiya Ava Nakka Aarampichaa.aahaa Appadi Oru Sukattha Ithu Varai Naan Anupavichathee Illai. Ava Nakkarathukku Vasathiyaaka Naan En Sootthai Thookki Kaadda Avalum Ursaakamaaka Nakkinaa. 30 . 00 Manineeram Iruvarum Maari Maari Vilaiyaadi Sarru Kalaippudan Kaddip Piditthapadiyee Thoongi Viddom. Thidirnu Eetho Sattham Keeddu Kan Vilittheen Paartthaal En Chitthappa Aapisla Irunthu Vanthu Kathava Thadraar. Enakku Onnumee Puriyala Densanla Vityaavin Mudiya Pudichi Aaddi ” Eey Elunthurudi Veliya Chitthappa Nikkaraarnu Solli Ava Dras Kaddilukku Kila Irunthu Edutthuk Kodutthuddu En Diressa Edutthu Braa,Jattiya Poda Neeramillaama Peenddaiyum, Daapchaiyum Maddum Poddukinu Thalaiya Sari Seythukinu Poy Kathava Thirakka Chitthappa Punmuruvalodu “enna Valaru Niraiya Padichi Kalaippaaki Thoongiddiyaa?” Nnu Keedduddee Ullee Vanthu Vityaavaip Paartthu ” Eey Yaar Intha Pyooddi, Vaav Veri Saarming”nnu Solla Naan Thaddu Thadumaari Sarru Utharaloda ” Iva En Pirandu Peeru Vityaa, Paadatthula Oru Davuddu Keekka Vanthaannu” Solla Chitthappa Ids Okee Nnu Solli Ava Kannatthula Leesaa Thaddiddu Paat Roomkku Davala Edutthukinu Poyda Vityaa Udanee Kilampi ” Valaru Mandee Skoola Paakkalaamnu ” Solli Odiddaa . Chitthappa Rediyaaki ” Valar, Naan Oru Risapsanukku Poreen Nee Ingeeyee Irukkiyaannu” Keedka ” Illa Chitthappa Naan Veeddukku Kilampareennu” Sonnathum ” Sari Vaa Unnai Veedla Diraap Seyreennu Solli Veedla Vidduddu Avar Kilampi Pona 10 Nimisham Kalitthuthaan Deekkula Irunthu C D Ya Edukkaama T V Ya Maddum Aap Senja Vishayam Ninaivukku Vanthathu. Thodarum..

No comments:

Post a Comment